แคปทิ้วฉีดคอล์ยเย็น

฿ 96.00

แคปทิ้วฉีดคอล์ยเย็น 12000 BTU 96.-
แคปทิ้วฉีดคอล์ยเย็น 16000 BTU 110.-
แคปทิ้วฉีดคอล์ยเย็น 18000 BTU 125.-
แคปทิ้วฉีดคอล์ยเย็น 20000 BTU 140.-
แคปทิ้วฉีดคอล์ยเย็น 25000 BTU 155.-
แคปทิ้วฉีดคอล์ยเย็น 28000 BTU 170.-
แคปทิ้วฉีดคอล์ยเย็น 32000 BTU 185.-
แคปทิ้วฉีดคอล์ยเย็น 35000 BTU 199.-